माझे गेलेले 'दिवस'

नव्हेम्बर महिन्यात आमच्या घरी गोड बातमी आली आणि माला दिवस गेल्याचे कळले। तेव्हा पसुनाचा प्रवास माझ्यासाठी अविस्मरणिय होता। खरतर तो प्रत्येकच स्त्रीसाठी अविस्मरणिय असतो। पण माझा प्रवास अजुन एक कारणा साठी अविस्मरणिय होता। ते कारण म्हणजे माझी डॉक्टर ! Preliminary test मधे 'Good news' कळल्यनन्तर कुठलाही विचार न करता आम्ही या डॉक्टरकड़े गेलो। त्यांचा नाव आपण या गोश्टीपुरत 'गोखले' ठेऊ। तर मराठी डॉक्टर आणि ३० वर्षांची practice असल्याने आणि काय विचार करायचा होता। तसे त्यांच्या तर्हेवाइकपणाचे किस्से माहिती असुनही आम्ही त्यांना निवडले। Preliminary टेस्ट चे reports घेउन गेल्यावर पहिल वाक्य बाईंच्या तोंडून निघाल ते अस 'रिपोर्ट्स वरुन तुम्हाला कळलच आहे की ही pregnant आहे, तेव्हा मी congratulations वगैरे काही म्हणणार नाही।' त्यांच्या या बोलण्यानी आम्ही चाटच पडलो। खरतर तेव्हाच आम्ही तिथून उठून जायला हवे होते पण दुर्दैवाने आम्ही तसे केले नाही।
क्रमशः

1 comment:

Urmil Amol said...

tujhi doctor marathi hoti...aai ga...such ppl spoil the repuation of the country and women as a whole..alas!!

neways..all well ends well...thank God!!